جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقانه


ترانه سرا: بابک روزبه
نیما مسیحا

ای رسیده وقتی رفتی درد دلهام تازه تر شد، هر شبم به شب نشینی با خیال تو به سر شد
من یکی بود همیشه تو یکی نبود قصه، لحظه هایی که نبودی لحظه های پر غصه
این طوری که تو بریدی دیگه گفتم که تموم شد، دیگه گفتم تو نمیای عاشقونه هام حروم شد
ولی مهربون تر از اون بودی که تنهام بزاری، تو نتونستی که بی من باشی و طاقت بیاری
ولی مهربون تر از اون بودی که تنهام بزاری، تو نتونستی که بی من باشی و طاقت بیاری
من یکی بود همیشه تو یکی نبود قصه، لحظه هایی که نبودی لحظه های پر غصه
این طوری که تو بریدی دیگه گفتم که تموم شد، دیگه گفتم تو نمیای عاشقونه هام حروم شد

ای دوباره ی تو زیبا، عشق و گل، حریر و دریا، دیگه موندنی ترین باش، ای عزیز روز و رویا

ای دوباره ی تو زیبا، عشق و گل، حریر و دریا، دیگه موندنی ترین باش، ای عزیز روز و رویا
ای عزیز روز و رویا
ای عزیز روز و رویا

ای رسیده وقتی رفتی