جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعادت عاشقی


مازیار فلاحی

تازه عادت کرده بودم ،که تو تنهایی بمونم
ولی وقتی تورو دیدم ،دیگه گفتم نمیتونم
تازه عادت کرده بودم ،که باشم تنهای تنها
تاکه دیدمت دلم گفت،تویی اون عشق تو رویا
تازه عادت کرده بودم
تازه عادت کرده بودم