جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهطراوت


خواننده: عباس قادری

وقتی دلم تو سینه خیال غم می بافه
فقط تو رو می خوادت گفتنش اعترافه
تو بشو بهونم
یار و هم زبونم
عزیز و مهربونم
تو بشو فرشته م
نور سرنوشتم
طراوت بهشتم
ای تب سعادت
مظهر نجابت
ماه آسمونی
همیشه می درخشی
ای نیاز و حاجت
لایق زیارت
دلبری و زیبا
اوج نگار و نقشی
تو بشو بهونم
یار و هم زبونم
عزیز و مهربونم
تو بشو فرشته م
نور سرنوشتم
طراوت بهشتم
عمریه عذاب تنهایی رو کشیدم
طعم بی کسی رو تو زندگیم چشیدم
بیا تا کویرم بهار گلشن بشه
آشیونم پر از شمیم گلشن بشه
تو بشو بهونم
یار و هم زبونم
عزیز و مهربونم
تو بشو فرشته م
نور سرنوشتم
طراوت بهشتم
وقتی دلم تو سینه خیال غم می بافه
فقط تو رو می خوادت گفتنش اعترافه
تو بشو بهونم
یار و هم زبونم
عزیز و مهربونم
تو بشو فرشته م
نور سرنوشتم
طراوت بهشتم