جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصدای ساز


خواننده: مرتضی

تویی صدای ساز من ترنم آواز من
تو ای گشوده بال و پر همیشه هم پرواز من
تو گریه هام و خنده هام تو آشنا با راز من
یه باغ پر شکوفه ای گل لطیف و ناز من
قهر کنه اگه نگات یه روزی با نگاه من
میمیره تو سینه باز این دل بی گناه من
تویی بشارت بهار میون دست شاخه سار
مثل فراز نرم خواب میون دشت شام تار
زلال آب زندگی در انتهای شوره زار
عروس شهر آسمون بهشته های سبزه زار
قهر کنه اگه نگات یه روزی با نگاه من
میمیره تو سینه باز این دل بی گناه من
یه ساز بی صدا منم تو ساحل و دریا منم
تو نبض روز روشنی نشانه شبها منم
من و تو ما اگه نشیم یه قمری تنها منم
بمون که با نبودنت یه مرد بی فردا منم
من و تو ما اگه نشیم یه قمری تنها منم
بمون که با نبودنت یه مرد بی فردا منم
قهر کنه اگه نگات یه روزی با نگاه من
میمیره تو سینه باز این دل بی گناه من