جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصدای زنگوله ها


آهنگساز: فریدون خوشنود
ترانه سرا: لیلا کسری
خواننده: ستار

شترا زنگوله دار
بارشون گندم و جو
توی جاده های سرد
ساربون جلو جلو
گل گندم گل یاس
به موهای دخترون
تو خلوص لحظه ها نمی یاد اسم خزون
رو نم بارون بوی یونجه زار
بره ها رو علفای بی قرار
عاشقای مهربون دهکده
گل و گلدون میبرن خونه یار
عاشقای مهربون دهکده
گل و گلدون میبرن خونه یار
چه غروبا چه غروبا که تو یونجه زار خیس
هوس عاشقی و مستی و می کرده دلم
چه شبا تو مهتابا تو گندما تو سبزه ها
از غمت دلی دلی دلی دلی کرده دلم
از غمت دلی دلی کرده دلم
دلی دلی کرده دلم
دلی دلی کرده دلم

شترا زنگوله دار
بارشون گندم و جو
توی جاده های سرد
ساربون جلو جلو
گل گندم گل یاس
به موهای دخترون
تو خلوص لحظه ها نمی یاد اسم خزون
هنوزم زنگوله ها زنگوله ها
توی جاده ها دور صدا میدن
هنوز اون سقف های گرم کاه گلی
بوی مهربونی وفا میدن
هنوز اون سقف های گرم کاه گلی
بوی مهربونی وفا میدن
چه غروبا چه غروبا که تو یونجه زار خیس
هوس عاشقی و مستی و می کرده دلم
چه شبا تو مهتابا تو گندما تو سبزه ها
از غمت دلی دلی دلی دلی کرده دلم
از غمت دلی دلی کرده دلم
دلی دلی کرده دلم
دلی دلی کرده دلم
دلی دلی کرده دلم