جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهصحبت


ترانه سرا: مولانا
داریوش

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند
چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند
رفتند
رفتن ددر آن خانه که بینند خدا را
بسیار بجستند خدا را ندیدند
چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف
ناگاه
ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند
کی خانه پرستان
کی خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ
آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند