جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشیر یا خط


خواننده: عباس قادری

این روزا هرکجا که پا میذاری
آتشی روی دلها میذاری
میبری تا لب چشمه تشنه‌ای
عاشقو خسته و تنها میذاری
آخه این زورق ما که همیشه
نمیمونه توی طوفان توی باد
سکه وقتی که میندازی بالا
نمیدونی شیر میاد یا خط میاد
زندگی زندگی یه سر هزار سودا داره
آخرش آخرش تو رو واسه ما جا میذاره
زندگی زندگی یه سر هزار سودا داره
آخرش آخرش تو رو واسه ما جا میذاره
آسمون آبیه هر جا که بری
واسه چی این دل و اون دل میکنی
منو تو برای هم ساخته شدیم
با غرورت کارو مشکل میکنی
گرچه میری منو ترکم میکنی
هوای سینه رو پر دم میکنی
هر روزی یه جور بهونه میگیری
روزی صد سال عمرمو کم میکنی
زندگی زندگی یه سر هزار سودا داره
آخرش آخرش تو رو واسه ما جا میذاره
زندگی زندگی یه سر هزار سودا داره
آخرش آخرش تو رو واسه ما جا میذاره
این روزا هرکجا که پا میذاری
آتشی روی دلها میذاری
میبری تا لب چشمه تشنه‌ای
عاشقو خسته و تنها میذاری
آخه این زورق ما که همیشه
نمیمونه توی طوفان توی باد
سکه وقتی که میندازی بالا
نمیدونی شیر میاد یا خط میاد
زندگی زندگی یه سر هزار سودا داره
آخرش آخرش تو رو واسه ما جا میذاره
زندگی زندگی یه سر هزار سودا داره
آخرش آخرش تو رو واسه ما جا میذاره