جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشیرینی


قیصر

انگار خدا دعاهامو شنیده
این خواب خوبو تا حالا کی دیده؟
خوابی که توش تو با منی همیشه
به جون تو بهتر از این نمیشه
تو بهترین من حالا با منی
با منی از یه دنیا دل می کنی
خدا کنه هیچ وقت تموم نشی
حرفای عاشقونه که می زنی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
آرزو کردم تو رو داشته باشم
چه آرزوی خوب و دلنشینی
چقدر زود آرزوم بر آورده شد
زمونه باوفا شده می بینی
آرزو کردم که تو عاشقم شی
عشق تو خوشبختی برام بیاره
نگاه عاشقت به من دوباره
لبخند شادی رو لبم بذاره
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
آرزو کردم تو رو داشته باشم
چه آرزوی خوب و دلنشینی
چقدر زود آرزوم بر آورده شد
زمونه باوفا شده می بینی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی
تو چقدر شیرینی به دلم می شینی
توی چشمام حال خوبمو می بینی