جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکوفه ها


پوران

همه شاپرکا همه کبوترا
زندگی رو نو میکنن دوباره
با بی زبونیشون میگن بهاره
اما من هنوز زمستونه برام
زندگی بی سر و سامونه برام
خنده از لبهای من گریزونه
اما گریه کردن آسونه برام
اما گریه کردن آسونه برام
تلخی خاطره ها اشکامو جاری میکنن
وقتیکه شکوفه ها رقص بهاری میکنن
تلخی خاطره ها اشکامو جاری میکنن
وقتیکه شکوفه ها رقص بهاری میکنن