جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکایت


ترانه سرا: همایون هوشیارنژاد
شهره

شکایت های دلمو
پیش کدوم کس ببرم
که از رفیق و نارفیق
دوباره رو دست نخورم
حکایت تنگیه دل
با کی بگم که بعد از این
تو کوچه های بی کسی
به راه بن بست نخورم
وای که از این روزای سخت
خیلی دلم گرفته
از این زمین بی درخت
خیلی دلم گرفته
وقتی نمونده با کسی عشقمو قسمت بکنم
از این همه شوری بخت
خیلی دلم گرفته
خیلی دلم گرفته
دورم از شهر و دیار
خسته از غیبت یار
نا رفیقی یه طرف
غم غربت به کنار
از حقیقت نمی گم
که سرش رفته به دار
من از این دلهره هاااا
ندارم راه فرار
وای که از این روزای سخت
خیلی دلم گرفته
از این زمین بی درخت
خیلی دلم گرفته
وقتی نمونده با کسی عشقمو قسمت بکنم
از این همه شوری بخت
خیلی دلم گرفته
خیلی دلم گرفته
شکایت های دلمو پیش کدوم کس ببرم
که از رفیق و نارفیق دوباره رو دست نخورم
حکایت تنگیه دل با کی بگم که بعد از این
تو کوچه های بی کسی به راه بن بست نخورم
وای که از این روزای سخت
خیلی دلم گرفته
از این زمین بی درخت
خیلی دلم گرفته
وقتی نمونده با کسی عشقمو قسمت بکنم
از این همه شوری بخت
خیلی دلم گرفته
خیلی دلم گرفته