جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکار آهو


فولکلور
پری زنگنه

میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
هر دم بگردم دره به دره
مانند آهو لیلی جان گم کرده گله

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

بالای پشتی عاشق رو کشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
بالای بومی کفتر پرونی
شصتت بنازم لیلی جان خوب می پرونی

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

شکار آهو از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:56:55


شکار آهو از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:50:36


شکار آهو از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:03:37


شکار آهو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-10 02:16:16


شکار آهو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-10 02:16:28


شکار آهو از آلبوم: آکورد
کوهستان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-25 23:50:33


شکار آهو ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-07 18:45:13