جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشوریده


آهنگساز: سعید فرج پور
ترانه سرا: سعدی
خواننده: پریسا

از صومعه رختم به خرابات برآرید
گرد از من و سجاده و طاعات برآرید
آنان كه ریاضت كش و سجاده نشینند
گو همچو ملك سر به سماوات برآرید
رو ملك دوعالم به می یك شبه بفروش
گو زهد چهل ساله به هیهات برآرید
تا گرد ریا گم شود از دامن سعدی
رختش همه در آب خرابات برآرید