جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهلای من


حبیب

سر داده در سکوتی،آوای بی نوایی
پیچد در آسمانها ناله های جدایی
گوید به من دل من، تا کی در انتظاری
دیگر نمی آید باز، فریاد ز بی وفایی
نمانده غم گساری، نمانده آشنایی
ماندم دراین تنهایی، ماندم در انتظارت
شهلا چه بی وفایی
شهلای من کجایی، شهلا چه بی وفایی

شهلای من از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:38:47