جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهر برفی


اندی

شهر برفی رو میبینم از کنار پنجره
بی تو گم میشم تو بغض کوچه های خاطره
تو خیالم میبینم مثل قدیما باهمیم
سایه هامون داره از کنار جاده میگذره
تو اتاقم همه جا سایه توست
سایه پاک تو ای همیشه خوب
بوی خوب تو رو میده هر نسیم
غم چشم تو رو داره هر غروب
تو نیستی اما اسمت همیشه رو لبامه
بهانه ای برای شروع گریه هامه
صدای پات میپیچه تو کوچه های خلوت
چه انتظار تلخی تو غربت شبامه
آروم آروم داره باز بارون میباره گوش بده
باز دلم حال و هوای گریه داره گوش بده
شعر تلخ گریه هام ، واسه ابرا میخونن
آروم آروم داره باز بارون میباره گوش بده
بی تو بر لب غصه ای جز غم نداشت
این که تنها موند و غم رو غم گذاشت
روزای قشنگمون چه زود گذشت
کاش میشد روزای رفته بر میگشت
تو نیستی اما اسمت همیشه رو لبامه
بهانه ای برای شروع گریه هامه
صدای پات میپیچه تو کوچه های خلوت
چه انتظار تلخی تو غربت شبامه