جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهرزاد


آهنگساز: Nikolai Rimsky-Korsakov
خواننده: NA

Sheherazade (Russian: Шехерaзада), Op. 35, is a symphonic poem composed by Nikolai Rimsky-Korsakov in 1888. Based on One Thousand and One Nights

شهرزاد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان