جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشما


شهره

یه عمره هر چی عاشقه در بدر کار شماس
هنوز خدای عاشقا همیشه سردار شماس
شما کدوم ستاره این که شب هوادار شماس
هر جا شما سر برسین هرکی که هست یار شماس
هوا هوای عاشقاس فصل گل باغ شماس
اگه دل ما میزنه از چشمای داغ شماس
هوا هوای عاشقاس فصل گل باغ شماس
اگه چش ما میزنه از چشمای داغ شماس
از چشمای داغ شماس
عطر گل محمدی نوبر بازار شماس
طبق طبق ترانه ها بنام سالار شماس
به جون چشمتون قسم مایل به دیار شماس
بشکنه قلبش هر کسی باعث آزار شماس
هوا هوای عاشقاس فصل گل باغ شماس
اگه چش ما میزنه از چشمای داغ شماس
از چشمای داغ شماس
غزل خونا که مست کنن نوبت های های شماس
غزل خونا که مست کنن نوبت های های شماس
گلی به گوشه جمالتون همیشه دنبال شماس
هوا هوای عاشقاس فصل گل باغ شماس
اگه چش ما میزنه از چشمای داغ شماس
از چشمای داغ شماس