جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشروع قصه


ترانه سرا: نیلوفر لاری پور
حمید خندان

شروع این قصه تویی آخر این قصه منم
بذار که بعض آخرو رو شونه توبشم
می خوام که ازتو بگذرم این آخرین ترانهنمه باید که از اینجا برم سفر فقط بهانمه
نمی تونم نمی شه عطر صمیمیه تنمو
راهمو سر نمی کنه حتی نگاه روشنمو یادمه خاطرمو پشت سرم جا می گذارم
غربیگی سخته ولی من تورو تنها می گذارمفاصله های ناگزیرغرومو نمی شکنند
تقسیر چشمای تو نیست
همیشه تقسیر منه