جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب میای


پوران

شب می‌آی
سرشب می‌آی
دم صبح می‌آی
می آی به خوابم
دم به دم پرپر کنی
صد باغ گل بر رختخوابم
قربون او تن نما
گلشن نما پیراهن تو
بوی جان آرد به من
هر شب نسیم از گلشن تو
کاشکی چون برگ نیلوفر بشم من
با سر انگشت تو پرپر بشم من
قهر مکن با من غمگین و خسته
قهر مکن با من غمگین و خسته
دلم از شیشه بوده و شکسته
دلم از شیشه بوده و شکسته
اگه تو هم ترکم کنی مجنون می‌شم من
زدوری ات دیونه و دل خون میشم من
شب می‌آی
سر شب می‌آی
دم صبح می‌آی
می آی به خوابم
دم به دم پر کنی صد باغ گل بر رختخوابم
قربون اون تن نما
گلشن نما پیراهن تو
بوی جان آرد به من
هرشب نسیم از گلشن تو