جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب سرمه


احسان خواجه امیری

کجای این شب غریبمو ؟
کجای این کرانه ی کبود ؟
کجای این شبی که از ازل
چراغ ماه قسمتش نبود
کجای این همیشه ابریم ؟
که اسمان نشان نمی دهد ؟
به گریه میرسم ولی سکوت
به گریه هم امان نمی دهد
کجای این شبم که می کشد
هوای گریه ام به نا کجا
از این خرابیم که می برد
به خانه ای که نیست ای خدا
کسی نمانده پا به پای من
مگر غمی که خانه زاد توست
مگر صدای سرمه ریز من
که شعر سر به مهر یاد توست

سرمه ریز از آلبوم: بوی دیروز ۲۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2013-08-12 14:23:07


سرمه ریز از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-01-30 17:54:12