جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشبی که باد میومد


مازیار فلاحی

توی اون شب که باد میومد
اومدی از خونه بیرون
باد افتاد توی موهات
موهاتو کردی پریشون
توی اون شب که باد میومد
یه درخت کاج خسته
سرپناه یه نفر شد
یه نفر که دلشکسته
همه ی دنیا رو پای
چشمای تو داده بوده
دل خستشو ندیدی
زیر پات افتاده بوده
دل تنهای ، شده رسوای من
تاب گیسوی تو ، برده قرارم
همه غمهای من ، توی شبهای من
خم ابروی تو برده قرارم

دل تنهای ، شده رسوای من
تاب گیسوی تو ، برده قرارم
همه غمهای من ، توی شبهای من
خم ابروی تو برده قرارم

توی اون شب که باد میومد
اومدی از خونه بیرون
باد افتاد توی موهات
موهاتو کردی پریشون
توی اون شب که باد میومد
یه درخت کاج خسته
سرپناه یه نفر شد
یه نفر که دلشکسته
همه ی دنیا رو پای
چشمای تو داده بوده
دل خستشو ندیدی
زیر پات افتاده بوده