جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشبانه


ترانه سرا: ساعد باقری
علیرضا افتخاری

شب که از ساز دلم ناله برخیزد
نغمه ها در جان من شعله میریزد
سر به دیوار غمت میگذارد دل
اختران را تا سحر میشمارد دل
یک ستاره میشود روشن و خاموش
همچو من گویا کشد بار غم بر دوش
تا سحر
در سفر
ازدل شبها
یکه و تنها
اختر من گه نهان گه شود پیدا
عاقبت گیرد شبی این سفر پایان
اختر عمرم شود از نظر پنهان
تا سحر
در سفر
از دل شبها
یکه و تنها
اختر عمر من است این فلک پیما