جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشادابی


محسن چاوشی

به خدا همیشه از خدا می خواملحظه جداییمون سر نرسه
تا همیشهپا به پای هم باشیماما این کوچه به آخر نرسه
نگو تا ابد باید تنها باشمآرزوهای منو ازم نگیر
من می خوام با تو باشم با خود توعشق من عشقمو دسته کم نگیر
اینهمه شادابی یه روزیحروم می شه
کوچه هم تموم نشه عمرمون تموم می شه
تا ابد با من باشهمه هستی من
هستیمو ازمنگیر حرف رفتنو نزن