جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسیتی سماغی


منوچهر سخائی

خواب میبینم که زیر شاخ پسته
سیتی سماغی فرش انداخته نشسته
سیتی سماغی چشای تو نوری داره
چایی دم کرده تو قوری داره
سیتی سماغی چشای تو نوری داره
چایی دم کرده تو قوری داره

سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه
سیتی سماغی مثل تو توی دنیا
حالا حالا ها دختر نمیشه پیدا
یه شبی بیا دوباره تو بالکنی
تا من برات بخونمو حال کنی
سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه
خواب میبینم که زیر شاخ پسته
سیتی سماغی فرش انداخته نشسته
سیتی سماغی چشای تو نوری داره
چایی دم کرده تو قوری داره
سیتی سماغی چشای تو نوری داره
چایی دم کرده تو قوری داره

سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه
از عشق تو دارم میشم دیوونه
سیتی سماغی منو ببر بخونه
در دوریت دلم قرار نداره
از دست تو راه فرار نداره
سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه
سیتی سماغی مثل تو توی دنیا
حالا حالا ها دختر نمیشه پیدا
یه شبی بیا دوباره تو بالکنی
تا من برات بخونمو حال کنی
سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه
سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه
سمور که قل قل میکنه
صدای بل بل میکنه
عشق اگه در دلت باشه
صحبت خودش گل میکنه