جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسکه طلا


ترانه سرا: مسعود فرمنش
شهره

آسمان را بنگر لای ابرای پریشان سیاه
سکه ای هست طلا
عشق را می بینی
که از آنجا به زمین می تابد
اگه رودخونه جونش دست بارونه
جنوبی گر که عشقش رود کارونه
اگه زیبائی یه شب دست مهتابه
اگه مهتاب نباشه شب همش خوابه
منم تنها تو رو می خوام
تو رو می خوام تو رو می خوام تو رو می خوام
همون جوری که گل بهارو می خواهد
همون جوری که جون ایثارو می خواهد
همون جوری که دل دلدارو می خواهد
همون جوری که در دیوارو می خواهد
منم تنها تو رو می خوام
تو رو می خوام تو رو می خوام
اگه پائیز با هیچکس یار نمی مونه
ولی یار و رفیق ابر و بارونه
اگه قدر طلا رو سکه می دونه
اگه با هم نباشن سکه ارزونه
منم بیخود نمی خونم
من از عشق تو می خونم
تو رو می خوام
منم تنها تو رو می خوام
منم تنها تو رو می خوام
تو رو می خوامتو رو می خوام