جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوسولا


خواننده: قیصر

یکی از یکی ملوس ترسوسولای شهرمون
یکیشون خوشگل و رعنایکی خوش قدوبالا
رو گل صورتشون دماغ سر بالا دارن
جیگروترگل و ورگل والا ای ولا دارن
ناخونات بلند شده نره توی گوشت دستتون
زبونم لال چشتون نره توی ناز شستتون
گریه ها و خنده ها به جون شما کشته منو
ناز نکن غمیش نیا بیا بگیر انگشت منو
بیا بگیر انگشت منو
سوسولا دست نزنین النگوهاتون می شکنه
شبا بیرون نمونین مامانی دلش شور می زنه
سوسولا دست نزنین النگوهاتون می شکنه
شبا بیرون نمونین مامانی دلش شور می زنه
سوسولا با سوسولافوفولا با فوفولا
هر کی با یار خودش ما تو جمع باحالا
این همه سوسول بازی واسه فاطی جون نون نمی شه
سوسولا خوب می دونن خوب می دونن
هیچ سوسولی سوسول شمرون نمی شه
سوسولا دست نزنین النگوهاتون می شکنه
شبا بیرون نمونین مامانی دلش شور می زنه
سوسولا دست نزنین النگوهاتون می شکنه
شبا بیرون نمونین مامانی دلش شور می زنه
ناخونات بلند شده نره توی گوشت دستتون
زبونم لال چشتون نره توی ناز شستتون
گریه ها و خنده ها به جون شما کشته منو
ناز نکن غمیش نیا بیا بگیر انگشت منو
بیا بگیر انگشت منو
سوسولا دست نزنین النگوهاتون می شکنه
شبا بیرون نمونین مامانی دلش شور می زنه
سوسولا دست نزنین النگوهاتون می شکنه
شبا بیرون نمونین مامانی دلش شور می زنه
سوسولا سوسولا