جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوار راه دور


شاهرخ

سواره راهه دور منم ،با یه بغل لاله و یاس
آهای یکی نشون بده ،خونهء یار من کجاس
یای که دل برده و آتیش میزنه به جون من
گمشدهء شهر دله ،الان توی شهر شماس
تا باز تورو ببینمت ،درد فراقی کشیدم
با کوله بار خاطره اما به اینجا رسیدم
اما به اینجا رسیدم ،اما به اینجا رسیدم
ماه شبای بی کسی ،دامن پونه اطلسی
خدا به دادم برسه
اگه به دادم نرسی ،اگه به دادم نرسی
ماه شبای بی کسی ،دامن پونه اطلسی
خدا به دادم برسه
اگه به دادم نرسی ،اگه به دادم نرسی
یاسمن تازهء من ،نو گل همرازهء من
قسمت من باشیو بس
هر نفس تازهء من ،هر نفس تازهء من
سواره راهه دور منم ،با یه بغل لاله و یاس
آهای یکی نشون بده ،خونهء یار من کجاس
یای که دل برده و آتیش میزنه به جون من
گمشدهء شهر دله ،الان توی شهر شماس
تا باز تورو ببینمت ،درد فراقی کشیدم
با کوله بار خاطره اما به اینجا رسیدم
اما به اینجا رسیدم ،اما به اینجا رسیدم
ماه شبای بی کسی ،دامن پونه اطلسی
خدا به دادم برسه
اگه به دادم نرسی ،اگه به دادم نرسی
ماه شبای بی کسی ،دامن پونه اطلسی
خدا به دادم برسه
اگه به دادم نرسی ،اگه به دادم نرسی
یاسمن تازهء من ،نو گل همرازهء من
قسمت من باشیو بس
هر نفس تازهء من ،هر نفس تازهء من