جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسه شنبه ها


محسن چاوشی

عزیزم یادت میاد سه شنبه ها
پا به پای هم می رفتیم تا کجا
کوچه های خلوتو یادت میاد
اون همه صداقتو یادت میاد
عزیزم یادت میاد که گریه هات
چه جوری آتیش به جونم میزد
نمیشد بهت بگم دوست دارم
تا می خواستم زبونم بند می اومد
کوچه های خلوتو قدم زدن
توی حلق صدای قلب بی صدا
حالا روزا همشون سه شنبه اند
لعنت خدا به این سه شنبه ها
کوچه های خلوتو قدم زدن
توی حلق صدای قلب بی صدا
حالا روزا همشون سه شنبه اند
لعنت خدا به این سه شنبه ها