جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسلام


ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
اندی

عاشق آواره
بی تو بی قراره
توو این دیار
در به دره یاره
دلتنگ دیداره
توو این دیار
خاک گرم خونه باز منو میخونه به اون دیار
این دل دیوونه منو میکشونه به اون دیار
سلام علیکم ... سلام علیکم
سلام علیکم .... سلام علیکم
سلام علیکم ... سلام
سلام علیکم ... سلام
سلام علیکم ... سلام
سلام علیکم ... سلامسلام علیکم ... سلام علیکم
سلام علیکم .... سلام علیکم
سلام علیکم ... سلام علیکم
سلام علیکم .... سلام علیکم
سلام علیکم ... سلام
سلام علیکم ... سلام
سلام علیکم ... سلام
سلام علیکم ... سلام