جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسقف


فرهاد

تو فکر یک سقف ام
یک سقف بی‌روزن
یک سقف پابرجا
محکم‌تر از آهن!

سقفی که تن‌پوش هراس ما باشه
تو سردی شب‌ها لباس ما باشه

سقفی اندازه‌ی قلب من و تو
واسه لمس تپش دل‌واپسی
برای شرم لطیف آینه‌ها
واسه پیچیدن بوی اطلسی

زیر این سقف با تو از گل، از شب و ستاره می‌گم
از تو و از خواستن تو، می‌گم و دوباره می‌گم
زندگی‌ مو زیر این سقف با تو اندازه می‌گیرم
گم می‌شم تو معنی تو، معنی تازه می‌گیرم

سقف‌مون، افسوس و افسوس، تن ابر آسمون ئه
یه افق، یه بی‌نهایت، کم‌ترین فاصله‌مون ئه

تو فکر یک سقف ام
یک سقف رویایی
سقفی برای ما
حتا مقوایی

تو فکر یک سقف ام
یک سقف بی‌روزن
سقفی برای عشق
برای تو با من

سقفی اندازه‌ی قلب من و تو
واسه لمس تپش دل‌واپسی
برای شرم لطیف آینه‌ها
واسه پیچیدن بوی اطلسی

زیر این سقف، اگه باشه، می‌پیچه عطر تن تو
لختی پنجره‌هاشو می‌پوشونه پیرهن تو

زیر این سقف خوب ئه عطر خودفراموشی بپاشیم
آخر قصه بخوابیم، اول ترانه پا شیم

سقف‌مون، افسوس و افسوس، تن ابر آسمون ئه
یه افق، یه بی‌نهایت، کم‌ترین فاصله‌مون ئه

تو فکر یک سقف ام

سقف از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-12-14 03:05:59