جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسفر کرده


بیژن مرتضوی

ای سفر کرده دلم تنگه برات
نغمه پرداز هزار چنگه برات
وقتی بر تار دلم چنگ می زنی
دل من ساز پر آهنگه برات
ای سفر کرده من امشب کجا هستم تو کجا؟
من کجا تنها به یاد تو نشستم تو کجا؟
من از این فاصله با شوق به خواب دیدن تو
چشمای خستمو هر شب کجا بستم تو کجا؟
آخه دل گله داره
به خاطرت غصه داره
چه دعاها واسه تو
یار سفر کرده داره
آخه دل گله داره
به خاطرت غصه داره
چه دعاها واسه تو
یار سفر کرده داره
قلب من بی تو صدایی نداره
زندگیم شور و صفایی نداره
تو که نیستی توی این شهر قشنگ
دل من میل به جایی نداره
ای سفر کرده من امشب کجا هستم تو کجا؟
من کجا تنها به یاد تو نشستم تو کجا؟
من از این فاصله با شوق به خواب دیدن تو
چشمای خستمو هر شب کجا بستم تو کجا؟
آخه دل گله داره
به خاطرت غصه داره
چه دعاها واسه تو
یار سفر کرده داره
آخه دل گله داره
به خاطرت غصه داره
چه دعاها واسه تو
یار سفر کرده داره