جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرگیجه


مهدی مقدم

من خزون و جا میزارم
تا بهار راهی نمونده
فصل انتظار سر اومد
جز تو همراهی نمونده
من نهایت و می خواستم
ولی عشق حدی نداره
بعد از عاشقی جنون
جاده شون فرقی نداره
من خزون و جا میزارم
تا بهار راهی نمونده
فصل انتظار سر اومد
جز تو همراهی نمونده
من نهایت و می خواستم
ولی عشق حدی نداره
بعد از عاشقی جنون
جاده شون فرقی نداره