جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرسپرده


آهنگساز: صادق نوجوکی
ترانه سرا: منصور تهرانی
خواننده: ستار

یه روز میدونم بی خبر
سرزده از راه میرسی
جون خسته از بیدار شب
با صبح فردا میرسی
وقتی رسیدی خونه ام
باز از تو گل بارون میشه
صاحب خونه پیش تو
نا آشنا مهمون میشه
نا آشنا مهمون میشه
روز تولد تو میلاد عشق پاک
برای شکر این روز
پیشونیم به خاک
پیشونیم به خاک
من سر سپرده هستم
تا مرز جون سپردن
با یک اشاره تو
حاضر برای مردن
حاضر برای مردن
یه روز میدونم بی خبر
سرزده از راه میرسی
جون خسته از بیدار شب
با صبح فردا میرسی
وقتی رسیدی خونه ام
باز از تو گل بارون میشه
صاحب خونه پیش تو
نا آشنا مهمون میشه
نا آشنا مهمون میشه
وقتی بیای
کوچه چراغون میشه باز دوباره
بارون عشقم رو تن
خسته تو میباره
طاق گل بنفشه من
سر راهت میبندم
پیرهن صورتی رو
تو تن تو میپسندم
یه روز میدونم بی خبر
سرزده از راه میرسی
جون خسته از بیدار شب
با صبح فردا میرسی
وقتی رسیدی خونه ام
باز از تو گل بارون میشه
صاحب خونه پیش تو
نا آشنا مهمون میشه
نا آشنا مهمون میشه

سر سپرده از آلبوم: بوی دیروز ۴۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان