جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسردار عاشق


مهدی مقدم

دلم گرفته دلم شکستهحیرونم
غمای عالم به دل نشسته گریونم
سردار عاشق از جون گذشته می دونم
غریب و تنها شعر جدایی می خونم
توی دلای عاشق مردم می تونه
تا به قیامت سر مسلک بمونه
دلم گرفته دلم شکستهحیرونم
غمای عالم به دل نشسته گریونم
سردار عاشق از جون گذشته می دونم
غریب و تنها شعر جدایی می خونم
توی دلای عاشق مردم می تونه
تا به قیامت سر مسلک بمونه
اسم عزیزش روی زبونا می گرده
دلم هوای چشمای بارونی کرده
دلم هوای چشای بارونی کرده
خدا خدایم بشنو صدایم بی پرده
تا دنیا دنیاس سردار عاشق یه مرده
دلم می گیره اشک امون نمی ده
دیو سیاهی خورشیدمو سر بریده
این دل شیدا اینجوری داغی ندیده
بعد تو دنیا خیلی مصیبت کشیده
آی کشیده آی ندیده سر بریده آی کشیده
خدا خدایم بشنو صدایم بی پرده
دلم گرفته