جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسردار جنگل


ترانه سرا: ناصر مهدی پور
حبیب

بنگه ای سردار جنگل
قبله گاه روشن من
هنوز با زخم تن تو داره می سوزه تن من
برخیز وببین تو جنگل درختها قدش خمیده
داره قلب تورو خورشید به تن جنگل کشیده
(وسعت تمام قلبت وسعت خاک وطن بود
عشق میهن از سراپا به تو تنها پیراهن بود
واسه شب فریاد جنگل صدای تورو می یاره
روح پرصلابت تو توی جنگل خونه داره
بنگه ای سردار جنگل
قبله گاه روشن من
هنوز با زخم تن تو داره می سوزه تن من)2
برخیز وببین تو جنگل درختها قدش خمیده
داره قلب تورو خورشید به تن جنگل کشیده