جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرباز کوچولو


عارف

سرباز کوچولو پرنده کوچیک دیروز
سرباز کوچولو قصه پر غصه امروز
سرباز کوچولو روشنی طلوع فردا
خشکیده به شاخ آرزو در دل صحرا
سرباز کوچولو نگو که مرگت سرنوشته
راهت توی دشت بی نشون راه بهشته
سرباز کوچولو نگو که مرگت سرنوشته
راهت توی دشت بی نشون راه بهشته
سرباز کوچولو شهادتت شگون نداره
قلبت کوچیکه طاقت مرگ و خون نداره
سرباز کوچولو تفنگ چوبی توی دستات
اسباب بازیه تو لوله هاش فشنگ نداره
سرباز کوچولو نرو تو دشت بی نشونه
آتیش می باره از آسمون برگرد به خونه
سرباز کوچولو بخون سرود زنده موندن
آواز قشنگ زندگی دوباره خوندن
سرباز کوچولو شهادتت حرفی دروغه
تو چشمای تو زندگیه که پر فروغه
سرباز کوچولو خدات خدایی مهربونه
کی گفته خدامون ظالمه عاشق خونه
سرباز کوچولو شهادتت شگون نداره
قلبت کوچیکه طاقت مرگ و خون نداره
سرباز کوچولو تفنگ چوبی توی دستات
اسباب بازیه تو لوله هاش فشنگ نداره
سرباز کوچولو
سرباز کوچولو
سرباز کوچولو برگرد به خونه