جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهستاره


ترانه سرا: رها شایان
بهنام صفاریان

از این دیار به اون دیار دویدم
از اون دیار به این دیار رسیدم
هرجا رسیدم ولی باز دوباره
ستاره م رو تو آسمون ندیدم
هرجا میشد دویدم دویدم و رسیدم
هرجا میشد دویدم دویدم و رسیدم
آرزو داشتم که تو رو ببینم
امّا تو رو یه بار تو خواب ندیدم
نشد کسی جای تو رو بگیره
هنوز دلم به عشق تو اسیره
به عشق تو هرجا باشی ستاره
بازم میام به دیدنت دوباره
بازم میام به دیدنت دوباره
دویدم دویدم کسی مثل تو نیدیدم
ببین که از غمت چه ها کشیدم
دویدم دویدم کسی مثل تو نیدیدم
ببین که از غمت چه ها کشیدم
از این دیار به اون دیار دویدم
از اون دیار به این دیار رسیدم
هرجا رسیدم ولی باز دوباره
ستاره م رو تو آسمون ندیدم
هرجا میشد دویدم دویدم و رسیدم
هرجا میشد دویدم دویدم و رسیدم
نشد کسی جای تو رو بگیره
هنوز دلم به عشق تو اسیره
به عشق تو هرجا باشی ستاره
بازم میام به دیدنت دوباره
بازم میام به دیدنت دوباره
دویدم دویدم کسی مثل تو نیدیدم
ببین که از غمت چه ها کشیدم
دویدم دویدم کسی مثل تو نیدیدم
ببین که از غمت چه ها کشیدم