جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهستاره ها


عارف

پنجره ها رو وا کنین
که عشقم از سفر میاد
برای غربت شبم
مژده ای از سحر میاد
صدای پاشو میشنوم
تو کوچه ها قدم زنون
پر می کشه دلم براش
به سوی ماه تو آسمون
به سوی ماه تو آسمون
آهای آهای ستاره ها
فانوس راه اون بشین
بگین بیاد از این سفر
تو این شب ستاره چین
تو این شب ستاره چین
پنجره ها رو وا کنید
گل بریزید سبد سبد
میاد که پیشم بمونه
گفته نمیره تا ابد
ستاره ها بهش بگین
جدایی و سفر بسه
بگین که این شکسته دل
یه عمره که دل واپسه
یه عمره که دل واپسه
آهای آهای ستاره ها
فانوس راه اون بشین
بگین بیاد از این سفر
تو این شب ستاره چین
تو این شب ستاره چین
پنجره ها رو وا کنید
گل بریزید سبد سبد
میاد که پیشم بمونه
گفته نمیره تا ابد
ستاره ها بهش بگین
جدایی و سفر بسه
بگین که این شکسته دل
یه عمره که دل واپسه
یه عمره که دل واپسه
آهای آهای ستاره ها
فانوس راه اون بشین
بگین بیاد از این سفر
تو این شب ستاره چین
تو این شب ستاره چین