جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسال دو هزار


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

میگن دو تا هزاره،میگن سال دو هزاره
بابا دیگه سر کاره،گرفتاری بیشماره
میگم عشق سیری چنده من میخرم،قیمتش چیه میبرم
توی خونه ی دل پا که بذاره،دیگه رسیدن سال 2000 ترسی نداره
ترس داره والّا نداره،ترس داره بلّا نداره
میگن دو تا هزاره،میگن سال دو هزاره
کسی کسی رو نداره،آقا شیطونه بیداره
میگم عشق سیری چند بگی میخرم،قیمتش چیه میبرم
توی خونه ی دل پا که بذاره،دیگه رسیدن سال 2000 ترسی نداره
ترس داره والّا نداره،ترس داره بلّا نداره
میگن سال 2000 دل روزگار ناسازگاره
پیاده یا سوار نداره قرار فکر فراره
میگن قصه ی عشق پر میزنه ،از دل آدم
خدا به سیم آخر میزنه کم کم و کم کم