جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهساز و آواز _دشتی


سالار عقیلی

مرا خود با تو سرّی ، با تو سرّی در میان هست
وگرنه روی زیبا ، روی زیبا در جهان هست

وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفتو مهرت همچنان هست ، همچنان هست
وجودم رفتو مهرت همچنان هست ، ها.. دل...