جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیر بال سرنوشت


عهدیه

همه دنیای دلم
پره از ابرهای غم
آسمون دل من بارونیه
دل توی زندون غم زندونیه
رو زمین هر چی که شد قسمت ما
کار تقدیره که آسمونیه
تو جهنمی یا اگه توی بهشتی
تا که زنده ای زیر بال سرنوشتی
اشکم قطره قطره بر دامن چکیده
بی او خواب شیرین از چشمم پریده
دنیا از تو فریاد
که منهم رفتم از یاد
وای تو جهنمی یا اگه توی بهشتی
تا که زنده ای زیر بال سرنوشتی