جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیبای خفته


ترانه سرا: کوروش سمیعی
شاهرخ

دستامو که بگیری در من شکفته می شی
چشماتو که ببندی زیبای خفته می شی
نه! باورم نمی شه ، به تو رسیده باشم
شاید که توو خیالم یا خواب دیده باشم
می بوسمت نه با اشک ، با خنده ای ملایم
با اشتیاق و عشق یک آرزوی دائم
می بوسمت نه با اشک ، با اشتیاق و خنده
پر می کشم به سمتت ، شبیه یک پرنده
نه! باورم نمی شه ، این خوابه یا یه رویاست
خورشید پشت ابرم طلوع کرده اینجاس
نه باورم نمی شه ، من با تو تا همیشه
رویای با تو بودن تعبیر داره می شه
می بوسمت نه با اشک ، با خنده ای ملایم
با اشتیاق و عشق یک آرزوی دائم
می بوسمت نه با اشک ، با اشتیاق و خنده
پر می کشم به سمتت ، شبیه یک پرنده
احساس می کنم که پروازه راهه چاره
پر می کشم به سمتت ، رویا ادامه داره
احساس می کنم که : اینقدر خوبه حالم
که حتا توی پاییز تحویل می شه سالم
می بوسمت نه با اشک ، با خنده ای ملایم
با اشتیاق و عشق یک آرزوی دائم
می بوسمت نه با اشک ، با اشتیاق و خنده
پر می کشم به سمتت ، شبیه یک پرنده