جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزولفای یارم


سیما بینا

زلفای یارم بی نظیره
لباش چو قیماق شیره
بگردم دور چشماش
برقابرق شمشیره
جونم میاد، عمرم میاد
دوا و درمونم میاد
گلعزار خندونم میاد
یواش یواش یواش میاد صدای پاش
ارسینکای یارم جیره
پای دلم به زنجیره
الهی مو به قربون لب یار
زلفای یارم بی نظیره
شکر می ریزه از کنج لب یار
زلفای یارم بی نظیره
شکر می ریزه خرواری به خروار
زلفای یارم بی نظیره
به مثقال می فروشه مادر یار
زلفای یارم بی نظیره
از اینجا تا به بیرجند خیلی راهه
زلفای یارم بی نظیره
همهکوه و کمر سنگ و سخاله
زلفای یارم بی نظیره

رفیقون جمع شوید سنگ را بچینید
زلفای یارم بی نظیره

که یارم رفته و چشمم به راهه
زلفای یارم بی نظیره