جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزنگ در


عهدیه

خوشگل ابرو کمون دلبر شیرین زبون
لاله صحرای عشق نرو تو اینجا بمون
من اگر دلبستهء این دیارم
اسیرم و پابندم و بی قرارم
من اخه جز دیدن روی یارم
کاری در این شهر شما ندارم
کاشکی که زنگ در صداش در بیاد
تموم بشه این غصه غمم سر بیاد

خوشگل ابرو کمون دلبر شیرین زبون
لاله صحرای عشق نرو تو اینجا بمون
اقاجون قدر منو میدونه میدونه
رازمو از تو چشام میخونه میخونه
میدونم وقتی بیاد کنارم کنارم
نمیره تا به ابد میمونه میمونه
کاشکی که زنگ در صداش در بیاد
تموم بشه این غصه غمم سر بیاد

خوشگل ابرو کمون دلبر شیرین زبون
لاله صحرای عشق نرو تو اینجا بمون
من اگر دلبستهء این دیارم
اسیرم و پابندم و بی قرارم
من اخه جز دیدن روی یارم
کاری در این شهر شما ندارم
کاشکی که زنگ در صداش در بیاد
تموم بشه این غصه غمم سر بیاد

خوشگل ابرو کمون دلبر شیرین زبون
لاله صحرای عشق نرو تو اینجا بمون
اقاجون قدر منو میدونه
رازمو از تو چشام میخونه میخونه
میدونم وقتی بیاد کنارم کنارم
نمیره تا به ابد میمونه میمونه
کاشکی که زنگ در صداش در بیاد
تموم بشه این غصه غمم سر بیاد