جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزندگی دوباره


مرتضی

زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش
دل من هیچ کس را قد تو دوست نداره
هنوز آرزومه تا برگردی دوباره
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش

کاشکی از تو چشمام عشق منو می خوندی
با من ودل من تو با وفا میموندی
بی تو برام عذابه زندگی دو روزه
دوستت دارم عزیزم هنوزم که هنوزه
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش

تو یار اولینی تو یار آخرینی
با همه بی وفائی برام تو بهترینی
بیا نذار دل من از غم تو بمیره
امروز بیا عزیزم که فردا خیلی دیره
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش

کاشکی از تو چشمام عشق منو می خوندی
با من ودل من تو با وفا میموندی
بی تو برام عذابه زندگی دو روزه
دوستت دارم عزیزم هنوزم که هنوزه
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم بیا و هم زبان باش
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش
زندگی دو روزه بیا و مهربون باش
تو این غربت غم تو یار و هم زبان باش