جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزندونی عشق


ترانه سرا: افشین افشار
منصور

تو زندون خیال تو دلم پوسید یه فکری کن
گلستون امید من همه خشکید یه فکری کن
برای من یه فکری کن
جدا ماندن جدا گشتن برای تو چه آسونه
ولی من بی تو میمیرم به حال من یه فکری کن
برای من یه فکری کن
هنوز بوی تورو داره در و دیوار این خونه
هنوز عکسه توی طاقچه میون اون دوباره داره
تو زندون خیال تو دلم پوسید یه فکری کن
گلستون امید من همه خشکید یه فکری کن
برای من یه فکری کن
ولی با من چرا ای آشناتر از همه با من
بدون دنیا برات همیشه اینجوری نمیمونه
منم بیمار عشق تو پرستارم یه فکری کن
غریب و بی کس و تنهام تورو دارم یه فکری کن
به حال من یه فکری کن