جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزخم یادگار جنگ


شادمهر عقیلی

دیدن تمام دنیا توی عکس یادگاری
اونجا که برای گریه ،ای ترانه کم می یاری
اونجا که نبض سرودن نبض خاطرات دور
تو نمودی تا ببینی لحظه هام چه سوت و کور
داداشی توی نگات اون همه ستاره داشتی
ولی مارو تک و تنها تو سیاهی جا گذاشتی
تو طنین هر ترانه تو کنارمی همیشه
اما جای خالی تو با ترانه پر نمی شه
دل رو زدی به شعله ها تو حرم خاکستر و دود
جنگ بزرگ قصمون کبریت بی خطر نبود
سوختی از سوختن تو گنبد فیروزه شکست
سفره ی هفت سین بهار از خونمون بارشو بست
زخمی کدوم خزونی، ای گل گلوله خورده
که توی شب نگاهت این همه ستاره مرده
زخمی کدوم خزونی، ای مسافر جنوبی
برای من تا همیشه تو طلوع هر غروبی
هنوزم کنار کارون پر پوکه ی فشنگ
تو جنوب رو تن نخلا زخم یادگار جنگ
تو هجوم دود و ترکش فکر یک دریچه بودی
غزل آخر عشق و اونور ابرا سرودی
دل رو زدی به شعله ها تو حرم خاکستر و دود
جنگ بزرگ قصمون کبریت بی خطر نبود
سوختی از سوختن تو گنبد فیروزه شکست
سفره ی هفت سین بهار از خونمون بارشو بست