جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزجرم نده


خواننده: حمید راستی

زجرم نده از آلبوم: بوی دیروز