جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرویا


خواننده: فرشید امین

رؤیای من اگه بیاد
می دونم
هر روز می رم سر کوچشون
می شینم اونجا تا بیاد
به روم نمیارم ولی
دلم اونو خیلی می خواد
نمی دونم چی بش بگم
حرفی نمیاد به لبام
حتی خجالت می کشم
بهش بگم سلام
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
تو آینه با خودم می گم
شاید اونم فکر منه
شاید که تو خیال اون
قهر می کنم من با همه
هی خودمو گول می زنم
هی اونو می بینم تو خواب
نامه می دم
هی می شینم
منتظر شبم
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
رؤیای من رؤیای من
هر شب اونو خواب می بینم
رؤیای من ماه منه
اونو تو مهتاب می بینم
وقتی نگاهم می کنه
یخ می زنه حرف رو لبام
نه یک سؤال نه یک جواب
نه حتی یک کلام
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم می دونم نمی شه
می دونم اون منو نمی خواد
رؤیای من اگه بیاد
بهش می دم هر چی بخواد
می دونم
رؤیای من اگه بیاد
می دونم