جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرقیب


ترانه سرا: حسین واثقی
ستار

خدایا خیر نبینه از جوونیش
رقیبم اونکه این دل رو سوزوندش
کجا رفته است وای کجا رفته است
آی انصاف و مروت که من رنجش برم
اون باشه یارش
که من رنجش برم اون باشه یارش
یه روز اون غنچه بود من باغبونش
چه زحمت ها کشیدم من به پایش
شدش غنچه گلی زیبا تر از گل
چه قد و قامتی جونم فدایش
یه دل نه صد عاشق گشتم ای کاش
چی میشد می شنیدم باز صدایش
آی صدایش آی صدایش آی صدایش
یه روز بادی وزید طوفان به پا شد
به یاری دل سپرد از من جدا شد
چه آشوبی نمیدونی بپا شد
که عمر و زندگیم رفت و فنا شد
فنا شد آی فنا شد آی فنا شد
فنا شد آی فنا شد آی فنا شد
فنا شد آی فنا شد آی فنا شد