جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرقص کمر


عهدیه

شادی کنین نخورین غصه بیجا
نگاه کنین ببینین رقص کمر را
حیفه گل خنده هاتون
وا نمیشه رو لبهاتون
اونکه حال بهتون میده حال منه
اگه رقصی هم باشه مال منه
خوب دیگه اخم نکنین آقایونا
واسه من دست بزنین آقایونا
اونکه حال بهتون میده حال منه
اگه رقصی هم باشه مال منه
منی که با قر کمرم
از همه تون دل میبرم
اونکه حال بهتون میده حال منه
اگه رقصی هم باشه مال منه